Torustike ehitamine, tasakaalustamine, küttekuluarvestussüsteemid, omanikujärelevalve, hoonete energeetiline auditeerimine

Korterite individuaalse küttekulu arvestussüsteem (IKAS) on viimasel ajal palju poleemikat tekitanud. Ühed pooldavad, sest näevad võimalust oma kulude vähendamiseks, teised kardavad, et tuleb hoopiski rohkem maksma hakata. Kas küttekulujaoturid ikka tagavad ühistu liikmete võrdse kohtlemise? 10-15 aastat tagasi hakati paigaldama korteritesse veearvesteid, ka nendele sai algul osaks tugev vastuseis. Ometi tuleb möönda, et vee tarbimine on oluliselt vähenenud, kuna inimestel tekkis motivatsioon säästa.