Korteriühistu – kas vajab kindlustuskaitset?

Korteriühistu vara, ehk mitmekorterilise elumaja karbi kindlustamine, pole pikka aega olnud eriti populaarne. Huvi selle toote vastu on aga kasvanud seoses korteriühistute poolt laenu või hüpoteegi vormistamisele ja sellega seoses kohustuste tekkimisele panga ees. Viimasel ajal pööravad kindlustusseltsid antud kindlustustootele palju tähelepanu: täiustatakse ning laiendatakse tingimusi, optimiseeritakse hinda, kindlustusjuhtumitega tegelemine toimib kiiremini ja kvaliteetsemalt.

Küttesüsteemi renoveerimine: kõigel on oma aeg

Uue kütteperioodi saabumisega tekivad kõikides korteriühistutes omad probleemid. Mitte alati ei tööta küttesüsteem nii hästi nagu vaja oleks. Elanikud on rahulolematud ja korteriühistute juhatuste ees seisab mitu tähtsat küsimust. Kas on saabunud aeg küttesüsteemi muutmiseks või saab jätkata vanaga? Millised on kahetorulise küttesüsteemi eelised ja kelle poole tasub pöörduda kui on küpsenud plaan vahetada vana süsteem uue vastu? Viisime läbi väikese tehniliste omaduste poolest võrreldavate majade võrdleva analüüsi, et anda seatud küsimustele konkreetsed vastused.

Torustike ehitamine, tasakaalustamine, küttekuluarvestussüsteemid, omanikujärelevalve, hoonete energeetiline auditeerimine

Korterite individuaalse küttekulu arvestussüsteem (IKAS) on viimasel ajal palju poleemikat tekitanud. Ühed pooldavad, sest näevad võimalust oma kulude vähendamiseks, teised kardavad, et tuleb hoopiski rohkem maksma hakata. Kas küttekulujaoturid ikka tagavad ühistu liikmete võrdse kohtlemise? 10-15 aastat tagasi hakati paigaldama korteritesse veearvesteid, ka nendele sai algul osaks tugev vastuseis. Ometi tuleb möönda, et vee tarbimine on oluliselt vähenenud, kuna inimestel tekkis motivatsioon säästa.