Õige aeg mõelda ventilatsioonisüsteemi renoveerimisele ja projekteerimisele nii renoveerimata kui ka uutes kortemajades.

Keskmiselt veedab iga inimene suurema osa oma elust siseruumides. Üks tähtsatest faktoritest on ruumi ventilatsioon kuna mittetoimiv või halvasti toimiv ventilatsioon ning ebakvaliteetse siskliima põhjusel tõuseb ruumis süsihappegaasi sisaldus ning tekitab niiskuse ja põhjustab hallitusseente teket ja levikut, mis on ohtlik inimese tervisele ja töövõimele.

Tervisehäirete vältimiseks ning hea elukeskkonna tagamiseks peab olema hea ja toimiv ventilatsioonisüsteem. Kuna halbade õhutingimuste tagajärjel võib tekkida niimitmeid tervisehäireid, näiteks: väsimus, peavalu, ärritus, pearinglus ja muud häired. Seega eelkõige tuleb hoolida oma tervise eest.

Kui korteriühistu on planeerimas maja ventilatsiooni renoveerida, siis selleks on tähtis, et projekteerial oleks selge pilt ventilatsiooni seisukorrast. Selllisel juhul saab uut ventilatsioniisüsteemi projekteerida nii, et ka kõige pisemad olemasolevad probleemid hiljem ei tekiks ning vetilatsioon oleks tõhus ja korrektne.

Hea lõpptulemuse saavutamisel saab kokku hoida aega, lisatöid, lisakulusid ning kõige tähtsam kaitsta inimese tervist.

Ventilatsiooni uuringud ja mõõdistus (kaardistus) kortermajades
Ventlatsioonisüsteemi renoveerimise ja projekteerimise planeerimisel soovitame teostada ventilatsioonisüüsteemi täispuhastuse, mõõdistuse, kaardistuse. Ventilatsioonisüsteemi puhastuse käigus võib tuvastada nii mõndagi probleemi, mis on juba pikemat aega majaelanikele probleeme tekitanud.

Kuidas ventilatsiooni uuringut ja puhastust tehakse?

● Ventilatsioonisüsteemi puhastamine:
Algselt puhastatakse katuselt ventilatsioonikorstna kanalid (lõõrid). Seejärel alustatatkse puhastamisega korterites. Korterite ventilatsiooniavadelt eemaldatakse restid ning puhastatakse korteri ventilatsioonikanalid ja põhjad.

● Ventilatsiooni õhu liikumise kontrollimine:
Õhu liikumiseks kontrollimiseks kasutatakse spetsiaalset mõõteseadmet. Mõõteseadme abil mõõdistatakse ruumi ventilatsiooni väljatõmbe hulgad ning tehakse kindlaks, kas ventilatsioon toimib õigesti või on kanalis/lõõris takistusi.

● Kaardistamine (mõõdistamine): Kaaristamisel tehakse kindlaks kuidas korstna ventilatsioonikanalid ja korteri ventilatsiooniavad seostuvad. Samuti tuvastatakse ventilatsiooniga seotud probleemis ning selgitatakse asjaolud, millele tuleb tähelapanu pöörata ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel ja reokonstrueerimisel. Lisaks salvetatakse kaardistamisel fotomaterjal katuse ja korterite ventilatsioonist.

● Ventilatsioonisüsteemi videouuring:
Spetsiaalse digikaamera seadmega teostatakse ventilatsioonikanalite (šahtide) videouuring ning tehakse videosalvestus, mille alusel koostatakse akt (raport). Kõigi eelnimetatud tööde teostamisel, edastatakse kogu informatsioon ja dokumentatsioon tellijale (korteriühistule, ventilatsioonisüsteemi projekteerijale), mille alusel saab hinnata korterelamu ventilatsiooni olukorda ning arvesse võtta kõik vajalikud muudatused.

WindAir OÜ
+372 550 0016
info@windair.ee
www.windair.ee