Esmapilgul on praeguses keerulises olukorras kõige mõistlikum nõuanne kärpida kõikvõimalikke kulusid. Kuid on valdkondi, kus säästa ei tohi — näiteks tervis, haridus, turvalisus. Sellise kokkuhoiu tagajärjed võivad olla kurvad. Turvalisus korteriühistu jaoks on eelkõige majaelanike ja külaliste turvalisus, samuti vara turvalisus, korra hoidmine territooriumil.

Videovalve korterelamus on tõhus turvameede. Saate igal ajahetkel visuaalset teavet kõigi objektil toimuvate sündmuste kohta. Teil on ka Interneti kaudu süsteemile kaitstud kaugjuurdepääsu võimalus. Lisaks on kaamerate olemasolu objektil potentsiaalset sissetungijat talitsev psühholoogiline tegur. Seetõttu pole siin tegemist kulutustega, vaid pere ja vara turvalisusesse investeerimisega. Lisaks on turvalisel majal kinnisvarana suurem väärtus ja seega ka igal korteril. Kinnisvaraeksperdid märgivad, et trepikoja hea seisukord, ümbritseva ala heakord suurendavad maja korterite maksumust.

Videoarhiivi suurus oleneb kõvaketta mahust. Üldjuhul on teabe säilitamise periood umbes 30 päeva. Konkreetse sündmuse leidmine arhiivist on lihtne ülesanne. Seaduse seisukohalt on sündmuse videosalvestis täielik tõendusmaterjal. Meie kliendid räägivad, et politseisse pöördumisel on esimene küsimus: kas objektil on videovalve? Ehk siis kas toimunu kohta on tõendeid?

Ettevõttel VA Systems on suured kogemused korterelamutesse videosüsteemide paigaldamisel. Üksnes ajavahemikus 2020-2022 sai meie klientideks üle 150 korteriühistu. Nendega suhtlemine annab kasulikku teavet selle kohta, kuidas videovalve aitab kortermajade probleeme lahendada. Nendest probleemidest on kõige rängemad huligaansuse ja vandalismi vormid, jalgrataste ja muu vara vargused keldritest, auto ärandamise ja sissemurdmise katsed.

Videovalve aitab tuvastada ka erinevate juhtumite toimepanijaid:
• Kes autot parklas täpselt kahjustas?
• Kes viskas ööpimeduses välja ehitusprahi?
• Kes on majaseintele tehtud graffiti autor?

Esimehed on rääkinud, kuidas nad videovalve abil kontrollivad majahoidjate tööd ja maja küttesüsteemide hooldust, ohutust mänguväljakul ja muid sündmusi.

Nüüdisaegsete videovalve IP-kaamerate (ehk veebipõhiste) eeliseks on kõrglahutus ja pildikvaliteet, mis võimaldab filmitud objekti detailselt uurida. IP-kaamerate videot saab suurendada, valida üksikud pildifragmente ja neid mastaapida. Nii tuvastatakse näiteks sõiduki number või inimese nägu. Võrgupõhiseid videovalvesüsteeme saab seadistada nii, et need reageerivad ainult konkreetsetele sündmustele: inimeste või autode liikumine, objektide teisaldamine jne. Miks täita mälu piltidega, millel on vaid taevas hõljuvad pilved või õõtsuvad puud?

Kaamerad on varustatud infrapunavalgustusega, mis võimaldab jälgida objekte pimedal ajal. Leidub ka mudeleid, mis annavad värvilise kujutise väga väheses valguses. Vandalismi eest kaitsmiseks on kaamerad paigutatud terasplekist või polükarbonaadist valmistatud tugevatesse korpustesse ning objektiivid on varustatud eriti vastupidavate kaitseklaasidega.

Videovalvesüsteemi saab ühendada katkematu toiteallika kaudu ja seega voolukõikumiste või elektrikatkestuse korral jääb süsteem toimivaks.

Videovalve IP-süsteemid on kaitstud omavoliliste ühenduste eest kasutajanimede ja paroolide abil, samuti on võimalik andmepakette enne võrku saatmist krüptida. Volitamata isikud ei saa videole juurdepääsu ilma eriidentifikaatorita. Pärast süsteemi paigaldamise ja seadistamise lõpetamist viivad meie tehnikud kindlasti läbi kasutajakoolituse ja annavad põhjalikud vastused tekkivatele küsimustele.

Tavaliselt kohtun objektil esimehe või juhatuse liikmetega, et arutada:
• kuidas on seadmeid kõige mõistlikum paigutada,
• mida ja kuidas kaamerad salvestavad,
• kuidas majas teha paigaldustöid nõuetekohaselt ja korrektselt.
Nii et kirjutage või helistage — lepime kohtumise kokku teile sobival ajal.

Arkadi Ferman (VA Systems OÜ)
+372 58 017 517
arkadi@vas.ee
www.vas.ee

Видеонаблюдение — для Вашей безопасности

На первый взгляд, самый разумный совет в нынешней непростой ситуации — сокращать любые расходы. Но есть сферы, где нельзя экономить — например, здоровье, образование, безопасность. Последствия от такой экономии могут быть плачевными. Безопасность для квартирного товарищества — это прежде всего безопасность жильцов и гостей дома, а также сохранность имущества, поддержание порядка на территории.

Видеонаблюдение в многоквартирном доме — это эффективная мера обеспечения безопасности. Вы получаете визуальную информацию о всех событиях на объекте в любой момент времени. Для вас имеется также возможность удаленного защищенного доступа к системе через Интернет. Кроме того, наличие камер на объекте — это сдерживающий психологический фактор для потенциального нарушителя.

Поэтому, речь идет не о расходах, а об инвестиции в безопасность вашей семьи и вашего имущества. Кроме того, безопасный дом повышают его ценность как объекта недвижимости, а значит и каждой отдельной квартиры. Эксперты в области недвижимости отмечают, что хорошее состояние подъезда, благоустройство окружающей территории повышает стоимость квартир в этом доме.

Объем архива видеозаписей зависит от емкости жесткого диска. Как правило, срок хранения информации составляет порядка 30 дней. Найти в архиве конкретное событие — задача несложная. С точки зрения закона, видеоролик с записью события — это безусловное доказательство. Наши клиенты рассказывают, что при обращении в полицию первый вопрос: есть ли на объекте видеонаблюдение? То есть, имеется ли свидетельство происшествия?

Фирма VA Systems имеет большой опыт монтажа видеосистем в многоквартирных домах. Только за период 2020–2022 гг. более 150 квартирных товариществ стали нашими клиентами. Общение с ними дает полезную информацию каким образом видеонаблюдение помогает решать проблемы многоквартирных домов. Самые серьёзные из этих проблем — это всевозможные формы хулиганства и вандализма, кражи из подвалов велосипедов и прочего имущества, попытки взлома и угона автомобилей.

Видеонаблюдение также помогает выявлять виновников различных происшествий:
• Кто именно повредил автомобиль на парковке?
• Кто под покровом ночи подбросил свой строительный мусор?
• Кто автор граффити на стенах дома?

Председатели рассказывали, как контролируют с помощью видео работу дворников и обслуживание систем отопления дома, безопасность на детской площадке и прочие события.
Преимущество современных IP (т.е. сетевых) камер видеонаблюдения — это высокая четкость и качество изображения, что позволяет детально изучить снимаемый объект. Видео с IP-камер можно увеличивать, выделяя отдельные фрагменты изображения и масштабируя их. Таким образом определяют, например, номер автомобиля или распознают лицо человека.

Сетевые системы видеонаблюдения можно настроить так, чтобы они реагировали лишь на конкретные события: движение людей, автомобилей, перемещение объектов и т.п. Зачем заполнять память картинками, где лишь плывут облака по небу или колышутся деревья?

Камеры оснащены инфракрасной подсветкой, которая позволяет отслеживать объекты в темное время суток. Имеются также модели, которые дают цветное изображение даже при очень слабом освещении. Для защиты от вандализма камеры помещены в прочные корпуса из листовой стали или поликарбоната, объективы снабжены особо стойкими защитными стеклами.

Систему видеонаблюдения можно подключить через источник бесперебойного питания, и тогда в случае перепадов напряжения или отключения электропитания система останется работоспособной.

IP-системы видеонаблюдения защищены от несанкционированного подключения с помощью логинов и паролей, имеется также возможность шифровать пакеты с данными перед отправкой в сеть. Посторонние лица без специального идентификатора не получат доступа к видео.После завершения монтажа и настройки системы, наши техники обязательно проводят обучение пользователей, дают исчерпывающие ответы на возникающие вопросы.

Обычно я встречаюсь на объекте с председателем или членами правления, чтобы обсудить:
• как наилучшим образом разместить оборудование,
• что и как будут фиксировать видеокамеры,
• как в этом доме грамотно и корректно провести монтажные работы.
Так что, пишите или звоните — мы договоримся о встрече в удобное для вас время.

Аркадий Ферман (VA Systems OÜ)
+372 58 017 517
arkadi@vas.ee
www.vas.ee