Aeg voolab kiiremini, kui tundub, ja vaevalt saab keegi meist enesekindlalt öelda, kuidas ta oma järgmised kümme aastat veedab. Ajale vastupidamine on kõige usaldusväärsem test. Mõned asjad kaovad igaveseks, kuid mõned jäävad. Paljud mõistusega valitud asjad teenivad meid aastaid ustavalt.

Praktiliselt me fonolukku ei märkagi ja peame seda tarbetuks esemeks. Unustame selle olemasolu ja see tuleb meelde alles siis, kui see rikki läheb. Tihti seda kodu eelarves pole ja keegi selle teenindamisega ei tegele. Tegelikult see on olemas, kuid seda nagu ei eksisteeriks. Fonolukk tuleb meelde alles siis, kui me äkki enam koju ei pääse. Ajad muutuvad – muutuvad ka fonolukud. Kuidas valida fonolukku, mis teid kümme aastat teeniks?

GSM fonolukk
GSM fonolukk võimaldab juhtida ukse avamist mobiiltelefoni või lauatelefoni abil.Külaline klõpsab fonolukul teie korteri numbri – teie telefonile tuleb kutse. Pärast külalisega rääkimist klõpsake nupul – ja uks avaneb.Kui teie number on hõivatud – suunatakse kõne teisele teie määratud telefonile. Kui helistate oma telefonist fonolukule, avaneb ka uks.Samuti on GSM fonolukku võimalik avada kontaktivaba võtmega.

Aktuaalsus pandeemia ajal
Nutikas fonolukk ei võimalda mitte ainult rakenduse kaudu välisust avada. Korterielanik saab ka vaadata, kes on korterisse helistanud, trepikotta sisenenud, ja rääkida inimesega linna mis tahes punktist.

Selline süsteem suurendab elanike turvalisust ja hõlbustab kiirabiteenistuste pääsu hoonetesse, mis on eriti oluline pandeemia ajal.

Selle fonoluku eelised:
• Korteris ei ole juhtmeid (keegi ei puuri seinu, süsteemis pole lühiseid).
• Seda saab kasutada hädaolukorras teie trepikoja korteris viibijaga suhtlemiseks (korteri üleujutus, tulekahju, lapse vigastus jne).
• Fonoluku helina ja selle töötamise aja valite ise.
• Mugav eakatele, haigetele, halva kuulmisega inimestele, üksildastele inimestele: telefoni võib paigutada kõikjale, et avada uks külalistele või arstile.
• Kutseblokist on võimalik kiiresti helistada hädaabinumbrile (112).
• Fonoluku vahetamisel ei pea ühistu esimees tagama elanike kohalolekut korterites.

Serguei Mozjegorov
Smart Security OÜ
info@fonolukk.ee
www.fonolukk.ee

Надежный фонозамок защитит и от вируса!

Время течет быстрее, чем кажется, и вряд ли кто-то из нас с уверенностью скажет, как он проведет свои ближайшие десять лет. Проверка временем – самая надежная проверка. Какие-то вещи уходят навсегда, а какие-то остаются. Многие вещи, подобранные с умом, годами служат нам верой и правдой.

Мы практически не замечаем домофон, считая его ненужным устройством. Мы забываем о его существовании и вспоминаем о нем, только когда он выходит из строя. Чаще всего его нет на балансе дома, и никто не занимается его обслуживанием. На деле он есть, он для всех его будто бы не существует. Вспоминаем о домофоне мы только тогда, когда внезапно не можем попасть домой. Времена меняются – меняются и домофоны. Как выбрать домофон, который прослужит вам добрый десяток лет?

GSM домофон
GSM домофон позволяет управлять открытием двери с помощью мобильного или стационарного телефона. Гость нажимает на домофоне номер вашей квартиры – вы получаете вызов на телефон. Переговорив с гостем, нажимаете на кнопку – и дверь открывается.Если Ваш номер занят – вызов переадресуется на другой телефон, указанный Вами. Если позвонить на домофон с Вашего телефона, дверь тоже откроется.Также GSM домофон можно открыть бесконтактным ключом.

Актуальность во время пандемии
«Умный домофон» не только дает возможность жителю квартиры через приложение открывать входную дверь. Он также может посмотреть, кто звонил в квартиру, кто заходил в подъезд, а также поговорить с человеком, находясь в любой точке города.
Подобная система повышает безопасность жильцов и облегчает доступ служб скорой помощи в здания, что особенно важно в период пандемии.

Плюсы этого домофона:
• Нет проводов в квартире (никто не сверлит вам стены, нет коротких замыканий в системе).
• Может использоваться для экстренной связи с жильцом квартиры Вашего подъезда в неприятных ситуациях (затопление квартиры, пожар, травма ребенка и т.п.).
• Мелодию звонка и время работы домофона Вы выбираете сами.
• Удобно пожилым, больным, людям с плохим слухом, одиноким людям: телефон может быть расположен в любом месте, чтобы открыть дверь гостям или врачу.
• Возможность быстрого вызова экстренной службы (112) прямо с вызывного блока двери.
• Председателю при смене домофона не нужно обеспечивать присутствие жильцов в квартире.

Сергей Мозжегоров
Smart Security OÜ
info@fonolukk.ee
www.fonolukk.ee