Kuna videovalve on tõhus abinõu majaelanike ja külaliste turvalisuse, ühis- ja isikliku vara puutumatuse tagamiseks. Trepikotta või korterisse tungimise eest see muidugi otseselt ei kaitse, kuid videovalve abil saab igal hetkel kindlaks teha, mis teie territooriumil on toimunud.

Tänu tänapäevastele kaameratele saab inimese või auto tuvastada mitmekümne meetri kauguselt. Peaaegu kõik tänapäeva videokaamerad on varustatud infrapunavalgustusega, mis võimaldab „näha“ isegi pilkases pimeduses. On välja töötatud kaamerad, mis edastavad värvilist pilti isegi öösel.

Videovalvesüsteemide oluline eelis on võimalus objekti distantsilt interneti kaudu pidevalt jälgida ja saadud andmeid salvestada ning arhiveerida.

Seega saab tänu videokaamerale jälgida majas valitsevat olukorda, tuvastada vargust või tekitatud kahju, anda politsei käsutusse tõendeid kurjategija kinnipidamiseks ja vastutusele võtmiseks.

Kas see on seaduslik?
Korteriühistul on õigus oma territooriumil videovalvet rakendada, sellest ei pea teavitama teisi isikuid ega küsima nende nõusolekut. Otsus kasutada videovalvet tuleb vastu võtta korteriühistu üldkoosolekul ja kanda protokolli. Keelatud on nende materjalide avaldamine avalikes allikates, näiteks sotsiaalvõrgustikes. Originaalsalvestist on õigus nõuda vaid politseil, nii riiklikul kui munitsipaalpolitseil.

Kohustuslik on paigaldada tahvlid või kleebised teabega, et objektil on videovalve. „Kui kaamerate kasutamise fakt on teada, siis on ainuüksi sellel distsiplineeriv mõju ja aitab kuritegu ära hoida… Ei pea kaamerate täpset asukohta teatama, ainult valvamise fakti,“ kinnitab üks parimaid andmekaitse valdkonna spetsialiste Merlin Liis.

Kas see on taskukohane?
Videovalvesüsteem koosneb tänapäevastest kõrgtehnoloogilistest seadmetest, seega – kvaliteetne ja arukas lahendus ei saagi olla väga odav. Igal juhul selgitame klientidele, kus saab säästa, kus ja miks seda teha ei tohiks. Projektid, mis veel 10 aastat tagasi olid korteriühistutele lubamatu luksus, on nüüd eluline vajadus, mida saab iga kortermaja endale lubada.

Investeeritud vahendid, jagatuna korteriomanike arvuga, ei olegi kuigi suured. Pealegi on see ühekordne investeering teie pere ja vara turvalisusesse. Turvalisus ja hooldatus tõstab maja kui kinnisvaraobjekti väärtust, seega ka iga korteri hinda. Kinnisvaraeksperdid märgivad, et trepikoja hea seisund, ümbritseva territooriumi heakord tõstab majas olevate korterite hinda muudel võrdsetel tingimustel. Videovalvesüsteem aitab otseselt sellele kaasa.

Kas videovalve on toonud kellelegi reaalset kasu?
Otsustage ise, siin on mõni näide meie praktikast.
Kortermajade üheks teravaks probleemiks on prügikonteinerite juurde stiihiliselt tekkivad prügihunnikud. Mõni päev pärast videovalve paigaldamist Lasnamäe 9-korruselisse majja oli esimene tulemus käes. Õhtul avastas esimees järjekordse prügihunniku ja vaatas eelmise päeva arhiivi. Pilt oli selge: umbes keskpäeval sõitis prügikonteinerite juurde väikebuss ja juht laadis häbenemata maha vanad uksed, betoonplokkide tükid, värviämbrid ja muu ehitusprahi.

Esimees salvestas videoklipi ja pöördus munitsipaalpolitseisse. See oli vaieldamatu tõend, sest salvestisel oli fikseeritud juhtunu kuupäev ja kellaaeg, ja mis peaasi — juhi nägu, sõiduki värvus, mark ja number. Tänu sellele tuvastati süüdlane ja teda karistati muljet avaldava trahviga.

Eriti tõhus on videovalve siis, kui naabermajad ühendavad oma jõud. Nii leiti ja peeti kinni noormees, kes murdis Maardus öösel sisse autodesse, et nendesse jäetud tööriistadest, arvutitest ja muust kraamist kasu lõigata. Teda märgati mitme kortermaja juures, nii et politseil piisas vaid pärast videosalvestise vaatamist fakte võrrelda ja kurjategija oligi käes.

Meie kollektsioonis on palju selliseid lugusid: näiteks Mustamäe preilist, kes parklas paari autot müksas ja sellest teatada „unustas“, ning tähtsate dokumentidega portfellist, mille hajameelne härra Õismäel trepikoja juurde jättis ja üks teine härra „kogemata“ kaasa haaras. Tänu videosalvestisele leiti portfell üles.

Videovalvekaamerate oluline funktsioon on ka laste mänguväljakute turvalisuse tagamine. Üks meie klient korraldas oma majas süsteemi nii, et ainult lapsevanemad saavad online-režiimis mänguväljakut jälgida.

Nende korteriühistute esindajad, kus meie videovalvesüsteeme juba kasutatakse, on täheldanud positiivseid muutusi: enam pole olnud kriminaalseid juhtumeid, vandalismiakte ega vaieldavaid olukordi.

Millest alustada?
Lihtsalt helistage või kirjutage mulle ning me arutame teiega kõiki olulisi küsimusi. Näiteks, kuhu ja kuidas seadmed paigaldada; mida mis viisil kaamerad fikseerima hakkavad; kuidas süsteemi kasutada ja videoklippe salvestada. Mis peamine – leiame lahenduse just Teie ülesannete täitmiseks normide ja õigusaktide järgi.

VA Systems OÜ on videovalvesüsteemidega tegelenud juba üle 12 aasta. Teenindame enam kui 150 objekti üle Eesti. Need on varustatud eri keerukusega videovalvesüsteemidega. Mis korteriühistutesse puutub, siis aastatel 2017-2019 said rohkem kui 80 meie kliendiks.

Arkadi Ferman
VA Systems OÜ
+372 58 017 517
arkadi@vas.ee
www.vas.ee

Зачем квартирным товариществам видеонаблюдение?

Видеонаблюдение — это эффективная мера обеспечения безопасности жильцов и гостей дома, сохранности общего и личного имущества. Само по себе, оно не способно защитить подъезд дома или квартиру от проникновения. Но при помощи видеонаблюдения в любой
момент времени можно установить всё, что происходило на вашей территории.

Современные камеры могут обнаружить и распознать человека или автомобиль за несколько десятков метров. Практически все современные видеокамеры оснащены инфракрасной подсветкой, которая позволяет «видеть» даже в абсолютной темноте. Появились камеры, передающие цветные изображения даже ночью.

Важное преимущество систем видеонаблюдения — возможность постоянного контроля объекта удаленно — через Интернет, а также возможность записи и архивирования полученных данных.

Таким образом, запись с видеокамер позволяет контролировать ситуацию в вашем доме, установить факт кражи или нанесения ущерба, предоставляет доказательства полиции для задержания злоумышленника и привлечения его к ответственности.

Законно ли это?
Квартирное товарищество имеет право вести видеонаблюдение на своей территории, оно не обязано информировать об этом других лиц и запрашивать их согласия. Решение использовать видеонаблюдение должно быть принято на общем собрании квартирного товарищества и занесено в протокол. Запрещена лишь публикация этих материалов в открытых источниках, например в социальных сетях. При этом оригинальную запись с камер имеет право затребовать только полиция — государственная и муниципальная.

Обязательными являются таблички или наклейки с информацией, что на объекте ведется видеонаблюдение. «Если факт использования камер известен, то одно это уже оказывает дисциплинирующее влияние и может позволить избежать какого-то преступления…Не надо сообщать о точном месторасположении камер, только о самом факте наблюдения» – утверждает один из лучших знатоков в области защиты данных адвокат Мерлин Лийси.

Это нам не по карману?
Система сетевого видеонаблюдения — это современное высокотехнологичное оборудование, где качественное и разумное решение заведомо не может быть очень дешевым. В любом случае – мы разъясняем клиентам, где можно сэкономить, а где и почему этого делать не нужно. Проекты, которые еще 10 лет тому назад были для КТ непозволительной роскошью, теперь выглядят как насущная необходимость, доступная практически каждому многоквартирному дому.

Вложенные средства, разделенные на количество собственников, не так велики. Причем, это разовая инвестиция в безопасность вашей семьи и вашего имущества. Кроме того, безопасный и ухоженный дом повышает его ценность как объекта недвижимости, а значит и каждой отдельной квартиры. Эксперты в области недвижимости отмечают, что хорошее состояние подъезда, благоустройство окружающей территории при прочих равных условиях повышают стоимость квартир в этом доме. А ведь система видеонаблюдения напрямую способствует этому.

Принесло ли видеонаблюдение кому-нибудь реальную пользу?
Судите сами, вот некоторые примеры из нашей практики.
Одна из острых проблем многоквартирных домов – стихийные свалки, регулярно возникающие рядом с мусорными контейнерами. Буквально через несколько дней после монтажа видеонаблюдения в 9-этажном доме в Ласнамяэ — первый результат. Вечером председатель обнаружил очередную «свалку» и просмотрел архив за прошедшие сутки. Картинка как на ладони: около полудня к мусорным контейнерам подъехал микроавтобус и водитель, никого не стесняясь, выгрузил старые двери, куски бетонных блоков, ведра из-под краски и прочий строительный мусор.

Председатель записал видеоролик и обратился в муниципальную полицию. Это было безусловным доказательством, ведь запись зафиксировала дату и время события, а главное — лицо водителя, цвет, марку и номер его фургона. В результате виновник был выявлен и наказан внушительным штрафом.

Особенно эффективно видеонаблюдение, когда объединяют свои усилия соседние дома. Так нашли и задержали молодого человека, который ночью вскрывал автомобили в Маарду, чтобы поживиться оставленными в них инструментами, компьютерами и прочим добром. Он «засветился» возле нескольких многоквартирных домов, так что полиция после просмотра записей видеонаблюдения сопоставила факты и смогла найти злоумышленника.

В нашей коллекции много подобных историй. И про барышню в Мустамяэ, которая на парковке повредила парочку соседских автомобилей и «забыла» сообщить об этом. И про портфель с важными документами, который рассеянный господин в Ыйсмяэ оставил возле подъезда, а другой господин «случайно» этот портфель прихватил. Благодаря записи видео портфель был найден.

Еще одна важная функция камер видеонаблюдения — безопасность детских игровых площадок. Один из наших клиентов организовал в своем доме систему таким образом, чтобы только родители малышей имели доступ к онлайн просмотру детской площадки.

Представители квартирных товариществ, где уже используются наши системы видеонаблюдения, отмечают позитивные изменения: отсутствие криминальных случаев, актов вандализма и спорных ситуаций.

C чего же начать?
Просто позвоните или напишите мне, и мы обсудим с Вами все насущные вопросы. Например, где и как разместить оборудование; что и как на вашем объекте будут фиксировать видеокамеры; как вы будете пользоваться системой и записывать видеоролики. А главное – мы найдем решение именно для Ваших задач, причем согласно нормам и правовым актам.

VA Systems OÜ занимается видео- и охранными системами уже более 12 лет. Мы обслуживаем по всей Эстонии более 150 объектов, оснащенных системами видеонаблюдения различной степени сложности. А что касается квартирных товариществ, то в течение 2017–2019 годов более 80-ти из них стали нашими клиентами.

Аркадий Ферман
VA Systems OÜ
+372 58 017 517
arkadi@vas.ee
www.vas.ee