Millal on aeg soojussõlm välja vahetada? « Korteriühistute ajakiri Meie Haldur

Millal on aeg soojussõlm välja vahetada?

Sellele, et majas on soojussõlm, mõtleb tavaline korterelamu elanik siis, kui läheb külmaks ja saabub aeg küte sisse lülitada. Muidugi, see kehtib nõukogude ajal ehitatud majade kohta. Hiljuti ehitatud majades tegeleb soojuse sisse-välja lülitamisega automaatika ja elanike ainus mure on tasuda õigel ajal küttearve.

Tüüpilistesse plokk-, tellis- ja paneelelamutesse paigaldati soojussõlmed peamiselt EBRD-laenu (Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupank) abil – ilmselt paljud mäletavad veel sellist lühendit oma kommunaalmaksete arvel. Pärast ühistute tekkimist hakkasid ühistud ise sellega tegelema, leides juba teisi rahastamisallikaid. Kuid sellest ajast on möödas juba rohkem kui 15 aastat ja isegi hea hoolduse ja nõuetekohase kasutamise korral tuleb harva ette, et soojussõlme pole vaja remontida. Sealjuures, mida vanem on soojussõlm, seda rohkem on sellega probleeme.

Seega, mida siis ikkagi teha, jätkata remontimisega või paigaldada uus soojussõlm? Lahendus sõltub konkreetsest olukorrast. Üldjuhul kuluvad esmajärjekorras kuumutatava veega otseselt seotud liikuvad mehhanismid ja osad. Need on ventiilide elektrilised ajamid, ventiilid ise, sulgeventiilid. Selliste mehhanismide remont on ebaotstarbekas ja isegi võimatu. Ja muidugi, soojusvahetid ise, ning neid on alati kaks – kütte ja sooja vee jaoks. Ja kui kütte puhul kasutab soojusvaheti töödeldud, pehmendatud vett ja peab seetõttu kauem vastu, siis kuumavee tsirkulatsioonisüsteemis kasutatakse tavalist külma vett, mille soojendamisel koguneb soojusvahetisse katlakivi. Muidugi aitab soojusvaheti korrapärane läbipesemine selle eluiga pikendada, kuid saabub aeg, mil kuuma vett tuleb pikka aega oodata, eriti tipptundide ajal. Ja soojusvaheti on nii ummistunud, et see tuleb lihtsalt uue vastu vahetada. Lisaks on olemas ka paisupaak, mille ülesanne on kompenseerida vee temperatuuri tõusust tekkivat paisumist – ja see ei ole samuti igavene. Ja lõpuks – juhtimine, arvuti. Millal te viimati oma isikliku arvuti välja vahetasite? Aga soojussõlmes?

Kaasaegse küttesõlme puhul on võimalik kütte parameetreid interneti kaudu eemalt juhtida ja kontrollida. Arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni abil. Vahetades küttesõlme uue vastu välja saame kohe komplektse küttesõlme, mis on mõeldud töötama mitte vähem kui 10 aastat, kuid tegelikult töötab õige ekspluatatsiooni korral oluliselt kauem. Vahetades vana soojussõlme osi sedamööda, kuidas need rivist välja lähevad, ostame uue ekspluatatsiooniaja ainult sellele asendatud osale. Küttesõlme usaldusväärsus tervikuna sõltub selle kõige vanematest ja kulunumatest osadest, st, et soojussõlme usaldusväärsus osade sagedasel väljavahetamisel ei suurene. Lisaks sellele on soojussõlme üksikute osade, näiteks soojusvaheti väljavahetamine üsna kallis: umbes 25-30% uue soojussõlme maksumusest, kuna selliste mõõtude ja parameetritega soojusvaheteid lihtsalt enam ei toodeta ja soojussõlm tuleb uue soojusvaheti järgi ringi teha.

Kui varem pandi küttesõlmed mõnikord kokku paigalduskohas, st otse majas, siis nüüd ostetakse need tervikliku seadmena. Tootja ja /või paigaldaja ülesanne hõlmab küttesõlme projekti kooskõlastamist soojuse müüjaga, valmisseadme paigaldamist ja seadistamist majas ettenähtud kohas.
Aga seda, millal on aeg soojussõlm välja vahetada, otsustab igaüks ise!

Когда пора менять теплоузел?

О том, что в доме есть теплоузел, обычный житель многоквартирного дома вспоминает только тогда, когда становится холодно и наступает пора включать отопление. Конечно, это касается домов, построенных в советское время. В домах, построенных недавно, включением-выключением тепла занимется автоматика, и у жителей только одна забота – оплатить вовремя счета за отопление. В основном теплоузлы в типовых панельных-блочных-кирпичных домах были установлены при помощи EBRD -займа (Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupank) – наверное, многие еще помнят такую аббревиатуру в своих квартирных счетах. После появления товариществ этим стали заниматься сами товарищества, находя уже другие источники финансирования. Однако с тех пор прошло уже более 15 лет, и даже при хорошем уходе и правильной эксплуатации редко какой теплоузел не приходилось ремонтировать. При этом, чем старее теплоузел, тем больше с ним проблем.

Так что же делать, продолжать делать ремонты или установить новый теплоузел? В каждом конкретном случае существует свое решение. Как правило, в первую очередь изнашиваются движущиеся механизмы и части, непосредственно связанные с нагреваемой водой. Это электроприводы клапанов, сами клапаны, запорная арматура. Ремонт таких механизмов нецелесообразен и даже невозможен. Ну и, конечно, сами теплообменники, а их всегда два – на отопление и на горячую воду. И если на отоплении теплообменником используется обработанная, смягченная вода и он служит значительно дольше, то в системе циркуляции горячей воды используется обычная вода холодная вода, при подогреве которой и возникает накипь в теплообменнике. Конечно, регулярные промывки теплообменника помогут продлить его жизнь, но наступает момент, когда дожидаться горячей воды приходится долго, особенно в часы пик. И теплообменник оказывается настолько забитым, что уже приходится просто менять его на новый. Кроме этого, есть и расширительный бак для сброса излишков воды из системы, возникающих при ее нагреве, — и он тоже не вечен. Ну и последнее – это управление, компьютер. Когда вы последний раз меняли свой персональный компьютер? А в теплоузле?

У современного теплоузла есть возможность дистанционного управления и контроля параметров отопления через интернет. При помощи компьютера, планшета или смартфона. Меняя теплоузел на новый, мы сразу получаем комплектный теплоузел, который расчитан на срок службы не менее 10 лет, а фактически, при грамотной эксплуатации, и на гораздо больший срок. Меняя в старом теплоузле его части по мере их выхода из строя, мы покупаем новый срок службы только этой замененной части. А в целом надежность теплоузла зависит от его самых старых, изношенных частей ,т.е. надежность теплоузла при частичной замене элементов не повышается. Кроме этого, замена отдельных частей теплоузла, например, одного теплообменника, обходится довольно дорого: около 25-30% от стоимости нового теплоузла, так как теплообменники с такими габаритами и параметрами просто уже не производят, и приходится переделывать теплоузел под новый теплообменник.

Если раньше теплоузлы в некоторых случаях собирали на месте установки, т.е., прямо в доме, то теперь их покупают как комплектное устройство. В задачу производителя и/или установщика входит согласование проекта теплоузла с продавцом тепла, установка и настройка готового узла на предусмотренном в доме месте.
А вот когда пора менять теплоузел, каждый решает сам!

Igor Bogatõrjov
ABC Haldus OÜ
Kinnisvarahaldur
info@abchaldus.ee
www.abchaldus.ee
Ajakiri Meie Haldur ilmub alates 2011. aastast.
Ajakirja trükiversioon levib tasuta korteriühistute
postkastidesse, väljaanne veebiversiooni saab
alla laadida PDF-failidena.

fb facebook.com/meiehaldur

mail info at meiehaldur.ee

phone 666—41—21