Roheline tuli korteripõhisele küttekulu arvestusele « Korteriühistute ajakiri Meie Haldur

Roheline tuli korteripõhisele küttekulu arvestusele

Tänapäeval on Eestis levinuks muutunud individuaalne küttekulu arvestamine. Lisaks vee-, gaasi- ja elektriarvestitele on paljudel korteriomanikel paigaldatud ka radiaatoritele kompaktsed küttekulujaoturid. See on ka loogiline, sest me kõik oleme harjunud maksma vee ja elekrienergia eest vastavalt oma tarbimisele, kuid küttekulu eest– kõige suurema osa kommunaalmaksetest- maksame ruutmeetrite järgi. Ehk kogu maja küttekulu jaotatakse korterite vahel proportsionaalselt nende pinnaga. Nüüd püüdkem jõuda selgusele, kuivõrd kasulik on kasutada individuaalseid küttekulujaotureid.

Üle 20 aasta tagasi, kui korteritesse hakati paigaldama veearvestid, ka nendele sai algul osaks tugev vastuseis. Ometi tuleb möönda, et vee tarbimine on vähenenud mitu korda. Tarbime vett nii palju kui meil vaja on ega raiska seda. Viimastel aastatel on tekkinud võimalus paigaldada arvestid ka radiaatoritele ja hakata tõsiselt mõtlema oma soojusenergia tarbimise peale. Näiteks, lahkume kodust pikemaks ajaks või meil on lihtsalt kuum – keerates termostaati miinimumasendisse reguleerime sooja ja seega vähendame oma küttearveid. Üleüldse hooliv suhtumine energiaresurssidesse on tänuväärne tegu. Seega koguvad küttekulujaoturid oma arvele esimese punkti.

Miks 20 aastat tagasi olid mõned insenerid veearvestite paigaldamise vastu? Asi on selles, et pole võimalik 100% täpsusega arvutada veekulu meie majades. On alati olemas nn „üldvesi“, mida ei arvesta korterisisesed veearvestid. Üldvee kogust saab näha oma korteriarvel. Sama probleem on ka küttekulu arvestusega: radiaatoritele paigaldatud küttekulujaoturid ei võimalda 100% määrata korteri soojusenergia kulu. Paraku esinevad energiakaod ka trepikodades, küttepüstikutes ja -liinides ning needki kulud tuleb elanikel ühiselt katta. Küttekulu arvestussüsteemi arendajad on neid asjaolusid arvestanud ja praegu on olemas erinevad paindlikud küttekulu arvestamise meetodid. Arvestades ülalpool nimetatud üldiseid soojuskadusid, tuleb osa maja küttearvest jaotada korterite pinna järgi (nt 40%), teine osa st 60% aga maksta küttekulujaoturite näitude järgi (osakaalude suhted on igale majale individuaalsed). Lisaks on võimalik määrata paranduskoefitsiente kütmise seisukohalt ebasoodsas asukohas paiknevatele korteritele. See tähendab, et nt soojustamata otsaseinaga korterid saavad küttekulu arvestamisel teatud soodustuse (selline otsus võetakse vastu KÜ juhatuse poolt).Tänu küttekulujaoturitele ja termostaatventiilidele elanikel tekib motivatsioon kütte reguleerimiseks, vaatamata arvestusmetoodika võimalikule keerukusele. See tähendab aga terve maja küttekulude kokkuhoidu. Seega paindliku arvustussüsteemi eest koguvad küttekulujaoturid oma arvele veel ühe punkti.

Täna paigaldatakse ainult Euroopas üle 4 miljoni küttekulujaoturi aastas. Näiteks Saksamaal muudeti juba 1981.aastal tarbimisest sõltuv arvestus mitmepereelamutele kohustuslikuks. See on piisavalt pikk aeg selgusele jõudmiseks, et soojakulu on vaja mõõta arvestades tõusvaid küttehindu. Hea eeskuju ja pika tööea eest koguvad küttekulujaoturid oma arvele kolmanda punkti.
(Kui Teie majas on juba paigaldatud küttekulu arvestussüsteem, siis soovitused ja selgitused selle kasutamiseks ning nõuanded küttekulude kokkuhoiu puhul leiate ajakirja järgmisest numbrist).

Roman Sovpenets, AGR OÜ
agr.eesti@gmail.com
agr-torud.ee

Зеленый свет квартирному учету тепла

На сегодняшний день индивидуальный учёт тепла в нашей стране получил своё широкое распространение. Наряду со счётчиками воды, газа и электроэнергии у многих квартировладельцев на радиаторах установлены небольшие приборы учёта тепла. Это логично, ведь мы давно привыкли считать потребление воды и электричества, но самую дорогую статью своего коммунального расхода – отопление – считаем по квадратным метрам. То есть, сумма за отопление всего дома распределяется исходя из жилой площади каждой квартиры. Давайте разберёмся, насколько справедливо иметь индивидуальные счётчики тепла.

Более 20 лет назад, когда в квартирах начали устанавливать водомеры, это вызвало волну протестов и критики. Однако много лет спустя мы видим, что общее потребление воды сократилось в несколько раз: появилась экономия. Мы научились потреблять столько воды, сколько нам нужно. В последние годы существует возможность установить счётчики и на радиаторы, тем самым действительно озаботившись о личном потреблении тепла. Например, мы уходим надолго из дому, или же нам просто жарко. Повернув ручку термостата своего радиатора на минимальное положение, наш счёт за отопление будет расти уже c меньшей интенсивностью. Да и вообще, бережное отношение к нашим энергоресурсам – дело благодарное. Так что поставим счётчикам учёта тепла первый плюс.

Почему 20 лет назад некоторые инженеры были против установки водомеров? Дело в том, что на 100% правильно подсчитать расход воды в наших домах невозможно: всегда будет оставаться какое-то количество воды, не учтённое квартирными водомерами. Без подробных объяснений, такую небольшую сумму (на общую воду) вы можете увидеть в своём счёте за квартиру. Так же дело обстоит и с учётом тепла: счётчики, измеряющие теплоотдачу радиатора, не позволяют на 100% точно подсчитать действительный расход тепла. Неконтролируемые теплопотери всегда будут происходить в трубах между квартирами, в теплоузле и в отоплении подъездов. Разработчики системы учёта тепла учли эти нюансы, и сейчас существуют разные методы, которые обеспечивают гибкость в расчёте за тепло. При распределении общей суммы, потреблённой домом, какая-то часть этой суммы отводится вышеприведённым теплопотерям. Например, 40% суммы распределяется, как и раньше, по квадратным метрам, а 60% рассчитывается согласно показаниям счётчиков (данное процентное отношение индивидуально для каждого дома). Также существует возможность ввести поправочные коэффициенты для квартир, которые невыгодно расположены в плане экономии теплоэнергии. Например, это означает, что с торцевых квартир с холодной внешней стеной будет сниматься какой-то процент при расчёте (данное решение принимается правлением дома). Но даже при всех этих сложностях в расчёте тепла, жильцы всё-таки начинают сами регулировать потребление своего тепла благодаря счётчикам и наличию термостатного вентиля. А значит, сумма за отопление всего дома в целом станет значительно ниже. Так что за гибкость в вопросе расчёта поставим счётчикам учёта тепла ещё один плюс.

На данный момент только в Европе устанавливается более 4 миллионов счетчиков учета тепла в год. Например, в Германии еще в 1981 году индивидуальный учет тепла стал обязательным для многоквартирных домов. Это достаточно долгий срок, чтобы понять, что потребление тепла надо считать, тем более, что цены на теплоэнергию постоянно растут. За хороший пример и долгую жизнь счётчикам учёта тепла ставим третий плюс.
(Если у вас уже стоит система учёта тепла, советы и разъяснение в её использовании, а также решения по экономии тепла читайте в следующем номере).

Роман Совпенец, AGR OÜ
agr.eesti@gmail.com
agr-torud.ee
Ajakiri Meie Haldur ilmub alates 2011. aastast.
Ajakirja trükiversioon levib tasuta korteriühistute
postkastidesse, väljaanne veebiversiooni saab
alla laadida PDF-failidena.

fb facebook.com/meiehaldur

mail info at meiehaldur.ee

phone 666—41—21