Paneelhoonetest, rõdude ja lodžade piirete ning ekraanide keevituse liidetest « Korteriühistute ajakiri Meie Haldur

Paneelhoonetest, rõdude ja lodžade piirete ning ekraanide keevituse liidetest

ehitusk-rgb
Paneelhoonetest

Mitmekorruselised paneelelumajad, mis on ehitatud kokkupandavatest raudbetoonkonstruktsioonidest on Eestis eelmise sajandi 70 – 80-te aastatel kõige massilisem ehituse viis. Projekteerijad oma otsustes olid lõksus tagasihoidlike sotsiaalsete normidega, mis reglementeerisid ehitada vähenõudlikke ja odavaid korterelamuid masstootmise meetodil. Enamasti standardse 5-korruselise hoone „karp“ kasvas üles ühe kuuga. Tol ajal riik ei hoidnud raha kokku, et arendada ehitust reguleeritavat raamistiku. Nendel aegadel mõne osas ehitusnormid ja eeskirjad olid isegi mõningatest arenenud riikidest ees, kuid ehituse kvaliteet jättis soovida paremat. Näiteks paneelid, mis ühendati keevitusega väga harva kui oli töödeldud korrosioonitõrjevahenditega.

Igal asjal on oma aeg. Ükskõik mis ehituskvaliteedi juures, betoon laguneb ja raudarmatuur roostetab. Näiteks fassaadil olevad väikesed praod esimese pilguga hoonele suurt ohtu ei tee. Aga aja pärast nende pragude kaudu sattub niiskus betooni sügavusse ning hävitab terasarmatuuri, mis omakorda võib hävitada hoonet. Hoone normaalse ekspluateerimisel need praod hermetiseeritakse. Objektiivselt maja likviidsus saab hinnata selle maja eeldatava kasutusaja järgi. Seega õige ekspluatatsiooni korral mitmekorruseliste plokk- ja paneelmajade (kõrgusega 5 kuni 16 korrust), mis olid ehitatud 60- 80-te aastate vahel, on arvestatav eluiga 100 aastat.

Paneelmajade ekspluateerimisel peamise reegliks on õigeaegselt teostada kapitaalremont tervele hoonele koos tema elementide ja kommunikatsioonidega. Seda tüüpi hoonete ehitamisel oli arvestatud, et tema kasutusaeg enne kapitaalremonti on 25- 30 aastat. Peale seda aega on vaja kontrollida hoone konstruktsioonide seisundit ning välja selgitada need elemendid, mis vajavad remonti või väljavahetamist. Hoonetele, mis on ehitatud kokkupandavatest raudbetoonkonstruktsioonidest, suurimaks ohuks on armatuuri ja betooni korrosioon. Betooni korrosiooni all mõeldakse tema lagunemist, mis tekkib bioloogiliste faktorite tagajärjel, atmosfääri sademete või teiste keemiliste tegurite mõjul. Korrosiooni protsessi ajal tekib lõhenemist (tsementkivi lagunemine), mis on tingitud sellistest teguritest nagu päikesevalguse poolt soojenemist, vaheldumisi niisutamist ja külmumist, üleväsimust ja välisjõu mõjutamist.

Rõdude ja lodžade piirete ning ekraanide keevituse liidetest

Rõdude ja lodžade piirete keevitusliited on selle tüübi hoonetel kõige nõrgem koht. Rõdupiirded on ühendatud keevituse abil metallankrute ja rõdu betoonplaadi süvenddetailide vahel. Võttes arvesse paneeli suurt kaalu ning seda, et ta millelegi peale ei toetu (faktiliselt ripub õhus), tuleb eriline tähelepanu pöörata ankrutele ja keevitusliidetele. Eriti problemaatilised on kinnitused, mis on kaetud lahtikoorunud seguga (sest sinna satub niiskus ning kinnitus koos keevitusega roostetavad) ja lodžad, mis on seest soojustatud kuna tekkiv „kaste punkt“ puutub kokku paneeli sees ankrute ja keevitusliidetega. Kondensaat ei aurustu ning see on metallelementide ja keevituse kõrge korrosiooni põhjus. Lasnamäe piirkonnas, mõnedel hoonetel ankrute ja keevitusliidete inspekteerimise käigus meie poolt, olid tuvastatud ühendused, mis peale 23 aastat ekspluatatsiooni olid juba läbiroostetanud (vaata foto)! Ning rõdu piirded, mis pidid olema nelja kinnitusega olid kinni ainult kahe kinnituse abil!

Ülalpool öeldu põhjal soovitame kõigile omanikele õigeaegselt läbi viia hoone kontroll, et vältida õnnetusi ja avariiolukorda.

Anton Slepuhhin,
juhataja, OÜ Ehituskonsult Grupp
info@ehg.ee
www.ehg.ee

О панельных зданиях, сварных соединениях экранов ограждений, балконов и лоджий

О панельных зданиях

Многоэтажные панельные жилые дома, построенные из сборных железобетонных конструкций – наиболее массовый вид строительства в Эстонии на рубеже 70-х – 80-х годов прошлого века. Проектировщики были зажаты в своих решениях скромными социальными нормами, которые регламентировали строить непритязательные дешевые жилые дома поточным методом. Коробка стандартной «пятиэтажки» зачастую поднималась за месяц. В то время государство не жалело средств на разработку строительной нормативной базы. Нормы и правила тех времен в некоторой части опережали строительные нормативы даже некоторых развитых стран, но при этом качество строительства местами оставляло желать лучшего. Например, панели, соединённые сваркой, редко где обрабатывались антикоррозийными средствами.

Любая вещь имеет срок эксплуатации. При любом качестве строительства бетон подвержен разрушению, а арматура – ржавчине. Например, имеющиеся на фасаде небольшие трещины, на первый взгляд, большой опасности для здания не несут. Но со временем через эти трещины в глубину бетона проникает влага, которая приводит к разрушению стального каркаса, что в свою очередь может привести к разрушению здания. При осуществлении нормальной эксплуатации зданий эти трещины своевременно герметизируются. Обьективно оценить ликвидность дома можно по его расчетному сроку службы. Так, многоэжтажные блочные и крупнопанельные дома (высотой 5-16 этажей), которые строили в период 60-х – 80-х годов, при правильной эксплуатации рассчитаны на службу сроком в 100 лет.

Главным правилом эксплуатации панельных домов является своевременное проведение капитального ремонта здания, его элементов и коммуникаций. При строительстве данного типа зданий предполагалось, что срок его службы до капитального ремонта будет 25-30 лет – то есть, через такой промежуток времени необходимо провести проверку состояния конструкций и выявить те, которые нуждаются в ремонте или замене. Самая большая опасность для зданий, построенных из сборных железобетонных конструкций – коррозия арматуры и бетона. Под коррозией бетона подразумевается его разрушение, являющееся следствием воздействия на бетон биологических факторов, атмосферных осадков или других химических воздействий. При коррозии происходит процесс трещинообразования (разрушение цементного камня), вызываемого, такими факторами как, нагревание солнечными лучами, попеременное замораживание и увлажнение, перенапряжение, силовые воздействия.

О сварных соединениях экранов ограждений балконов и лоджий

Сварные соединения ограждений балконов и лоджий – одно из самых слабых мест в данном типе зданий. Ограждения крепятся на сварке стальных анкеров с закладными деталями балконной плиты. Учитывая большой вес панели и то, что она ни на что не опираясь, фактически «висит» в воздухе, необходимо с особым вниманием следить за состоянием анкеров и сварочных соединений. Особенно проблематичными являются крепления, которые закрыты отслаивающимся раствором (так как туда попадает влага и крепления со сваркой ржавеют) и лоджии, утепленные изнутри, т.к. возникающая «точка росы» соприкасается с внутренней поверхностью панели ограждения анкеров и сварочных соединений. Конденсат не выветривается, поэтому является причиной повышенной коррозии металлических элементов и сварки.

Проводя инспекцию анкеров и сварочных соединений на некоторых зданиях в районе Ласнамяэ, мы обнаружили, что некоторые соединения сгнили уже после 23 лет эксплуатации! (см. фото) и плиты ограждения вместо 4-х креплений фактически держаться на двух!
Исходя из выше сказанного, советуем всем собственникам провести своевременную проверку зданий во избежание возникновения аварийных ситуаций.

Антон Слепухин,
руководитель OÜ Ehituskonsult Grupp
info@ehg.ee
www.ehg.ee
Ajakiri Meie Haldur ilmub alates 2011. aastast.
Ajakirja trükiversioon levib tasuta korteriühistute
postkastidesse, väljaanne veebiversiooni saab
alla laadida PDF-failidena.

fb facebook.com/meiehaldur

mail info at meiehaldur.ee

phone 666—41—21