Uus töövahend kinnisvara korrashoiu korraldamiseks « Korteriühistute ajakiri Meie Haldur

Uus töövahend kinnisvara korrashoiu korraldamiseks

korteriyhistu-bKorteriomanikuna huvitab mind sageli, mida majas on tehtud ja millal on midagi plaanis teha. Kord aastas üldkoosolekul ülevaade saada on hea, kuid kas poleks parem asjadega jooksvalt kursis olla ja silma hakanud probleemist kohe teavitada?

Veebitarkvara korteriyhistu.net võimaldab kortermaja korrashoiu tegevuste korraldamiseks ja dokumenteerimiseks mõeldud haldusmooduliga. Kõigil on võimalik töövahendit tasuta kasutada.

Tõhus abimees halduse eest vastutajale
Halduse töövahend on mõeldud kinnisvara korrashoiu tegevuste paremaks planeerimiseks, juhtimiseks ja neist ülevaate saamiseks ning nendega seotud tulude-kulude planeerimiseks ja jälgimiseks. Eesti Korteriühistute Liidu partnerina lähtusime tarkvara loomisel eelkõige korteriühistu vajadustest ja kehtivast kinnisvara korrashoiu standardist (EVS 807:2010). Konsulteerisime mitmete haldusvaldkonna asjatundjatega, rakendasime seniseid arenduskogemusi ja talupojamõistust.

Korteriühistu juhatuse või kortermaja haldaja kohustuseks on tagada hooldus-, avarii- ja remonditööde teostamine ning majandustegevuseks piisavate vahendite planeerimine. Seadusega on kortermajale pandud kohustus koostada igal aastal majanduskava, teatud majadel korraldada elektrikäit jms. Tarkvara lahendab kohustusliku majanduskava loomise mure ja võimaldab lisaks võrrelda eelarvet jooksvalt tegelike tulude ja kuludega. Samuti on võimalik planeerida ning dokumenteerida haldus- ja hooldustegevusi, et ükski vajalik töö ei jääks õigel ajal tegemata ja tehtud töödest jääks jälg. Aasta jooksul koguneb ülevaade tehtud töödest.

Aktiivne info jagamine ja suhtlus korteriomanikega!
Korteriomanikel on lisaks hoolduspäevikuga tutvumisele võimalus tõstatada probleeme ja jälgida nende lahendamist. Soovijaid teavitatakse e-maili vahendusel. Probleemile saavad lisada kommentaare kõik korteriomanikud. Vajadusel saab korteriomanik tõstatada privaatse probleemi. Juhatus või haldur peaks vaatama tõstatatud probleemid regulaarselt üle ja andma neile hinnagu – kas, millal ja kuidas nendega tegeletakse. Probleemi põhjal saab lisada hoolduspäevikusse töö. Töö tehtuks märkimine sulgeb ühtlasi selle aluseks olnud probleemi. Tööga seotud kulu kajastub hoolduspäevikus ja majanduskava tegelikes kuludes.

Proovi demo: korteriyhistu.net/demo

Hoolduskava
Haldusmoodulisse sisestatakse kõik maja säilimiseks vajalikud regulaarsed tegevused ehk koostatakse hooldustööde kava. Tegevused on seotud kinnistu objektidega, mis vajavad eraldi tähelepanu. Detalisus on vabalt valitav.

Majanduskava
Vastavalt seadusele tuleb igal aastal koostada majanduskava, mis kirjeldab aasta planeeritud kulud ja tulud. Majanduskava lisamisel võib sisestada tariifi ruutmetri kohta kuus, kuu keskmise või aasta summa, mis jagatakse võrdsetes osades kuude lõikes. Iga kuu kohta saab lisada ka erineva summa või jätta lünga. Planeerimisel saab jälgida, kas rahavoog on summaarselt positiivne või negatiivne. Hiljem on jooksvalt näha tegelikud tulud ja kulud.

Hoolduspäevik
Hoolduspäevikusse sisestatakse majas planeeritud või tehtud tööd. Töödel on neli olekut: plaanis, kinnitatud, tehtud ja tühistatud. Seega annab hoolduspäevik igal hetkel ülevaate planeeritud ja tehtud töödest objektide, teostajate ja vastutajate lõikes.

Vaata lisaks: korteriyhistu.net/haldus
Ajakiri Meie Haldur ilmub alates 2011. aastast.
Ajakirja trükiversioon levib tasuta korteriühistute
postkastidesse, väljaanne veebiversiooni saab
alla laadida PDF-failidena.

fb facebook.com/meiehaldur

mail info at meiehaldur.ee

phone 666—41—21