Me ei saa muuta soojuse hindu, kuid me saame muuta teie soojuskulusid « Korteriühistute ajakiri Meie Haldur

Me ei saa muuta soojuse hindu, kuid me saame muuta teie soojuskulusid

Küttesüsteemide efektiivsuse probleem on meie riigis küllaltki terav. Lubage esitada mõned mõned numbrid ja faktid:

● Tasu elamispinna kütte eest Eestis – 4 korda kõrgem, kui Soomes, Rootsis või Norras (Energiamaja Konsultatsioonid OÜ andmed);
● Alates 2007 aastast, moodustas küttehindade kasv erinevates Eesti piirkondades 56% kuni 64% (Swedbanki erapanganduse keskuse andmed);
● kui malmradiaatorid on setetega saastunud ainult 5%, siis soojusrežiimi säilitamiseks ainult ühes ruumis tuleb lisaks kulutada 80 kW elektrienergiat;
● …3 mm setteid küttesüsteemis kulutavad 25% soojusenergiast (ettevõtte «Lifescience Products LTD», Suurbritannia, andmetel).

Kui küttesüsteem on balanseerimata ja erinevate setetega reostatud – on see teie korterite üks peamistest kasutatava soojuse ebaühtlase jaotumise ja tohutute küttekulude põhjustest. Seetõttu pakume oma klientidele efektiivset ja ohutut keskkütte pneumohüdraulilise puhastamise tehnoloogiat, samuti elamute keskküttesüsteemide balanseerimist. Investeeringud küttesüsteemi renoveerimisse moodustavad ainult 8-10% kulutustest projekteerimisele, materjalidele ja uue süsteemi montaažile.

Puhastamise tehnoloogia põhineb lühiajalisele (sekundi murdosad) hüdraulilise impulsi kasutamisele. Impulss tekitatakse spetsiaalse aparaadiga ja antakse edasi saastunud küttesüsteemile või torustikule. Meetod sobib ka vanade süsteemide puhastamiseks, sest ainult 2% impulsi võimsusest mõjub torude ja radiaatorite seintele, aga 98% võimsusest rakendub setetega veejoale. Tööde teostamiseks kasutatakse ainult vett ja suruõhku, radiaatoreid ei ole vaja demonteerida. Puhtus ja kord korterites on garanteeritud: veega segatud setted liiguvad torusid mööda keldrites asuvatesse kanalisatsioonikaevudesse. Puhastuse efektiivsus on: 90 – 95%. Käesolevaks hetkeks on tööd edukalt teostatud 45-s korterelamus üle kogu Eesti.

altus

Esitame konkreetsed töötulemused 5-korruselise tellistest korterelamu näitel (KÜ Kari 6, Tallinn, ehitusaasta – 1983, 3 trepikoda, 55 korterit). Küttesüsteemi puhastustööd teostati 2010 aasta septembris. Õhutemperatuuri keskmised näitajad talveperioodil 2009 / 2010 a. ja 2010 / 2011 a. On võrreldavad, seejuures kasutatava soojusenergia kokkuhoid oli 39,39 МW/h. Tuletame meelde, et 1 novembrist 2010 a. kehtis Tallinnas soojuse piirhind 1007,14 krooni MW/h, mis sisaldas käibemaksu.

Korteriühistu esimehe arvestuste kohaselt oli kokkuhoitud summa 39 665 krooni (2 535 eurot).
Seejuures, nagu märkis korteriühistu esimees, oli talvel keskmine temperatuur korterites +19°С – +21°С. Kütteradiaatoreid köeti vastavalt tarbimisele, see tähendab et kui soojusmõõtur näitas tarbimist 48 kraadi juures, siis ei olnud radiaatorite temperatuur alla 46 kraadi. KÜ Kari 6 esimehe arvates oli süsteemi puhastamine efektiivne ja õigeaegne.

Arkadi Ferman,
Altus Tehno OÜ juhatuse liige
Tel. 654 6100, Mob. 554 3925
arkadi.ferman@gmail.com
www.altustehno.ee

Мы не в силах изменить цены на тепло, но мы способны снизить ваши расходы на отопление

Проблема эффективности систем отопления стоит в нашей стране достаточно остро. Позвольте привести некоторые цифры и факты:

• плата за отопление жилья в Эстонии – в 4 раза выше, чем в Финляндии, Швеции или Норвегии (данные Energiamaja Konsultatsioonid OÜ);
• Начиная с 2007 года, рост цен на отопление в различных регионах Эстонии составил от 56% до 64% (данные Центра частных финансов Swedbank)
• если чугунные радиаторы загрязнёны всего на 5%, то на поддержание теплового режима только в одном помещении необходимо израсходовать дополнительно 80 Квт электроэнергии;
• …3 мм отложений в системе отопления поглощают 25% тепловой энергии (по данным фирмы «Lifescience Products LTD» , Великобритания).

Если система отопления не сбалансирована и загрязнена различного рода отложениями, это одна из главных причин непомерного количества потребляемого тепла и огромных расходов на отопление ваших квартир. Поэтому мы предлагаем для своих клиентов эффективную и безопасную технологию пневмогидравлической прочистки систем центрального отопления, а также балансировку систем центрального отопления зданий. Инвестиции на реновацию системы отопления составят всего 8-10% от затрат на проектирование, материалы и монтаж новой системы.

Технология прочистки основана на применении кратковременного (доли секунды) гидравлического импульса, создаваемого с помощью специального аппарата и подаваемого в загрязненный отопительный прибор или трубопровод. Метод пригоден и для прочистки старых систем, поскольку только 2% мощности импульса действует на стенки труб и радиаторов, а 98% мощности приходится на столб воды с отложениями. Для проведения работ используется только вода и сжатый воздух, радиаторы демонтировать не нужно. Чистота и порядок в квартирах гарантирована: разбавленные водой отложения по шлангам сливаются в канализационные стоки в подвалах. Эффективность прочистки: 90 – 95%. На данный момент работы успешно проведены в 45-ти многоквартирных домах по всей Эстонии.

altus

Приведем конкретные результаты на примере 5-этажного кирпичного жилого дома. (KÜ Kari 6, Таллинн, год постройки – 1983, 3 подъезда, 55 квартир). Работы по очистке системы отопления были проведены в сентябре 2010 года. Средние показатели температуры воздуха в зимний период 2009/2010 г. и 2010/2011 г. сопоставимы, при этом экономия потребленной тепловой энергии составила 39, 39 МВт/ч. Напомним, что с 1 ноября 2010 г. в Таллинне действовала предельная стоимость тепла – 1007,14 кроны за МВт/ч, включая налог с оборота.

По расчетам председателя квартирного товарищества, сэкономленная сумма составила 39 665 крон (2 535 EUR). При этом, как отметила председатель товарищества, зимой средняя температура в квартирах была + 19°С – + 21°С. Радиаторы отопления прогревались соответственно потреблению, то есть если теплосчетчик показывал потребление в 48 градусов, то температура радиаторов была не ниже 46 градусов. По мнению председателя KÜ Kari 6, прочистка системы отопления была эффективной и своевременной.

Аркадий Ферман,
член правления Altus Tehno OÜ
Tel. 654 6100, Mob. 554 3925
arkadi.ferman@gmail.com
www.altustehno.eeKui soovite Meie Haldur ajakirjas oma
reklaami paigutada, lihtsalt täitke vorm
ära ning vajutage “saada” nupule. Aitäh!fb facebook.com/meiehaldur

mail info at meiehaldur.ee

phone 666—41—21