Kuidas tagada ruumidesse pidevat ventilatsiooni ja normaalset kliimat? « Korteriühistute ajakiri Meie Haldur

Kuidas tagada ruumidesse pidevat ventilatsiooni ja normaalset kliimat?

windair1Kord aastas on soovitatav vaadata üle kõik ventilatsioonisüsteemis ilmnenud vead ja kõrvaldada need. Samuti tuleb kõrvaldada ka ventilatsioonikanalites tekkinud ummistused. 40% saasteainetest satuvad just läbi ventilatsioonisüsteemi ruumidesse. Ventilatsioonikanalitest, mida pole kunagi puhastatud võib leida, mida iganes, alustades ehitusprahist ja lõpetades loomade skelettidega ning väljaheidetega. Ventilatsiooni õigeaegne puhastamine vähendab tuleohtlikkuse riski, suurendab ventilaatorite tööiga ja teeb tunduvalt paremaks ruumi siseneva õhu kvaliteedi.

Kuid isegi puhastatud ventilatsioonikanalid ei funktsioneeri efektiivselt kui õhk siseneb ruumidesse, kuid seal puudub väljapuhe. Toimub niinimetatud õhuvoolu ümberpaigutamine. See on küllalt levinud probleem väljapuhke juures. Oluliselt parendab loomulikku ventilatsiooni toimet rotatsiooni turbiinide ehk ventilatsiooni deflektorite paigaldamine.

Turbiinid töötavad ilma elektrita, vaid kasutavad looduslikku energiat – tuult. Tänu turbiini pöörlemisele tekib õhu hõrenemine, mis aitab sooja ja niisket õhku maja seest välja tõmmata, millega tagatakse efektiivne kaitse kondensaadi tekkimise vastu. Olenemata väljas puhuva tuule suunast ja tugevusest, pöörleb turbiinipea alati ühes suunas, tänu millele tekib õhu hõrenemine (osaline vaakum) ventilatsioonikanalis, mille abil kiireneb õhuvoo liikumine torus ning see välistab tagasitõmbe 100%-lt. Ventilatsiooni deflektorid paistavad silma oma sobiva hinna, kõrge tootlikkuse, lihtsa montaaži ja elegantse välimuse poolest.

Väljalaske ventilatsiooni aitab seadistada korteris sisselaske klappide või fresh-klappide paigaldamine. Klappe saab monteerida nii välisseina kui ka akendele. Sisselaske klapid võimaldavad õhu sissevoolu suletud akende korral, säilitades seejuures plastikakende hermeetilised omadused. Klappide kaudu saab õhu sissevoolu reguleerida, kuid ka talvel ei soovitata klappi täielikult sulgeda. Fresh-klappide paigaldamine konstruktsioone ei muuda, sellel on soodne hind ja mis on kõige tähtsam – see tagab pideva õhu tsirkulatsiooni ruumides.

Windair OÜ
www.windair.ee
info@windair.ee
+372 635 7752

Как обеспечить постоянную вентиляцию и нормализовать климат в помещениях?

windair2Раз в год рекомендуется производить плановый осмотр и устранение всех выявленных неисправностей системы вентиляции, а так же устранение засоров в вентиляционных каналах. 40% загрязняющих веществ попадают в помещение через вентиляционную систему. В вентиляционных каналах, которые никогда не чистились, можно найти все что угодно, начиная со строительного мусора и заканчивая скелетами и экскрементами животных. Своевременная чистка вентиляции снижает риск пожароопасности, увеличивает срок службы вентиляторов и значительно улучшает качество воздуха, поступающего в помещения.

Однако, даже чистые вентиляционные каналы и шахты не могут эффективно функционировать, если воздух засасывается в помещение, но не вытягивается из него. Происходит так называемое опрокидывание воздушного потока. Это распространенная проблема каждой вытяжки. Значительно улучшить работу естественной вытяжной вентиляции помогает установка ротационных турбин – вентиляционных дефлекторов.

Турбины работают без потребления электроэнергии используя природный источник энергии – ветер. Благодаря вращению турбина создает разрежение и вытягивает теплый и влажный воздух из внутреннего пространства дома и кровли, обеспечивая эффективную защиту от образования конденсата. Независимо от направления и силы ветра, турбинная головка всегда вращается в одном направлении, благодаря чему создает разряжение воздуха (частичный вакуум) в вентиляционном канале, тем самым ускоряя движение воздушного потока в трубе и предотвращая обратную тягу на 100%. Вентиляционные дефлекторы отличаются доступной ценой, высокой производительностью, лёгкостью монтажа и элегантным эстетическим видом.

Наладить работу вытяжной вентиляции непосредственно в квартире, поможет установка приточных клапанов или fresh-клапанов. Клапаны могут монтироваться как в наружную стену, так и на окна. Приточные клапаны позволяют обеспечить приток воздуха при закрытых окнах, позволяя сохранить все преимущества герметичных пластиковых окон. Поток воздуха можно регулировать, однако закрывать клапан полностью не рекомендуется даже зимой. Установка fresh-клапанов не нарушает конструкции, имеет небольшую стоимость, а самое главное – обеспечивает непрерывную циркуляцию воздуха в помещении.

Windair OÜ
www.windair.ee
info@windair.ee
+372 635 7752
Ajakiri Meie Haldur ilmub alates 2011. aastast.
Ajakirja trükiversioon levib tasuta korteriühistute
postkastidesse, väljaanne veebiversiooni saab
alla laadida PDF-failidena.

fb facebook.com/meiehaldur

mail info at meiehaldur.ee

phone 666—41—21