Individuaalne küte arvestuse süsteem « Korteriühistute ajakiri Meie Haldur

Individuaalne küte arvestuse süsteem

23c345e3-55b5-4adc-9f8f-014edae87569

Viimastel aastatel paigaldatakse korterelamutesse üha tihemini uusi kompleksseid soojussõlmi, selle asemel et renoveerida vanu, mis on paigaldatud rohkem kui 20 aastat tagasi. Vahetades vana soojussõlme erinevaid osi – temperatuuri regulaatorid, ventiilid ja isegi soojusvahetid – võib soojussõlme eluiga veel mõne aasta võrra pikendada. Sellise ekspluatatsiooni kulud nagu ka energiakulud, muutuvad ühe suuremaks, kasutusmugavus aga langeb. Vanad soojusvahetid ei saa tagada tarbitava vee piisavat rõhku ja temperatuuri ning tipptunnil muutub veesurve liiga nõrgaks – veetemperatuuri muutus isegi mitme kraadi võrra tekitab ebameeldivaid tundeid. Nii saame rahuliku tunde asemel lisastressi. Vanade soojusvahetite töö madal efektiivsus küttes ja sooja vee pakkumises viib suurte küttearvete ja vee külma vee soojendamise kuludeni.

Vaatamata suurtele küttearvetele on korteris ikka tihti külm. Nii juhtub kui elate majas, mis tarbib palju soojusenergiat, kuid seda ei kasutata efektiivselt. See tähendab, et soojusenergia ei jagune majas vastavalt projektile. Põhjus on selles, et ühtedes korterites on kütteradiaatorid uute vastu vahetatud ja nende võimsus ei vasta projektile, teistes on aga jäänud vanad “täistuubitud” radiaatorid, mille soojuse eraldamise võime on algsest tunduvalt madalam. Sellist küttesüsteemi ei ole võimalik balansseerida isegi vastavate ventiilide olemasolu korral. Jääb kõige lihtsam ja efektiivsem moodus – renoveerida kogu küttesüsteem, kaasa arvatud radiaatorid, veetorud, surveregulaatorid.

Alustada tuleb loomulikult projektist, kaasa arvatud soojusõlme projekt. Projekt on vajalik tulenevalt ehitusseadusest; lisaks sellele ei ole ilma projektita võimalik saada ehitustööde hinnapakkumist. Enne projekti tellimist on soovitav otsustada, kas paigaldada soojuse individuaalse arvestuse süsteem või kasutada vana soojuskulude jagamise meetodit vastavalt ruutmeetritele.

Soojuse individuaalse arvestuse süsteemi paigaldamisel on mõtet ainult peale küttesüsteemi renoveerimist eraldatud kahetoruliseks ja peale termoregulaatori lisamist igale radiaatorile. Vajalikku konsultatsiooni võite saada meie ettevõtte spetsialistidelt. Vajadusel võime pakkuda teostatud tööde eest tasumiseks osamaksete võimalust, see tähendab et maksmine toimub kokkulepitud graafiku alusel.

Windair OÜ
info@windair.ee
www.windair.ee

Индивидуальная система учета тепла

В последние годы в многоквартирных домах все чаще устанавливают новые комплектные теплоузлы вместо того, чтобы заниматься реновацией старых, установленных более 20 лет назад. Заменяя отдельные части старого теплоузла – регуляторы температуры, вентили и даже теплообменники – можно продлить его жизнь еще на несколько лет. Но расходы на такую эсплуатацию, также как и энергозатраты, становятся все выше, а комфортность падает. Зачастую старые теплообменники не могут обеспечить достаточное давление и температуру потребляемой воды, и в часы пик напор горячей воды становится слишком слабым, а колебания ее температуры – даже на несколько градусов – вызывают неприятные ощущения. Таким образом, вместо успокаивающего душа мы получаем дополнительный стресс. Ну а низкая эффективность работы старых теплообменников в контуре отопления и контуре горячей воды ведет нас к повышенным платам за тепло и подогрев холодной воды.

Несмотря на высокую плату за отопление, в квартире все равно часто бывает холодно. Так происходит, если вы живете в доме, который потребляет много тепловой энергии, но она не используется эффективно. То есть, тепло распределяется по дому не в соответствии с проектом. Причина в том, что в одних квартирах радиаторы отопления заменены на новые, мощность которых не соответствует проекту, а в других остались старые «забитые» радиаторы, теплоотдача которых гораздо ниже первоначальной. Балансировку такой системы отопления сделать невозможно даже при наличии балансировочных вентилей. Остается самый простой и эффективный способ – реновировать всю систему отопления целиком, включая радиаторы, трубопроводы, запорно-регулировочную арматуру.

Начинать, конечно же, надо с проекта, в том числе проекта теплоузла. Проект необходим
согласно Закону о строительстве; кроме того, без проекта невозможно получить корректное ценовое предложение на строительные работы. До заказа проекта желательно решить, устанавливать ли систему индивидуального учета тепла или же использовать старый метод распределения затрат на тепло по квадратным метрам.

Установка системы индивидуального учёта тепла имеет смысл только после реновации системы отопления с двухтрубной разводкой и наличием терморегулятора на каждом радиаторе.

Необходимые консультации можно получить у специалистов нашей фирмы. Также, при необходимости, можем предложить отсрочку платежа за выполненные работы, т.е. оплата состоится по согласованному графику.

Windair OÜ
info@windair.ee
www.windair.eeKui soovite Meie Haldur ajakirjas oma
reklaami paigutada, lihtsalt täitke vorm
ära ning vajutage “saada” nupule. Aitäh!fb facebook.com/meiehaldur

mail info at meiehaldur.ee

phone 666—41—21